Theme for Keeps (ft. Art Vista Virtual Grand Piano)

First recording. Uploaded to (hopefully) prevent eternal loss of the tune. You know, virtual heaven where all non recorded and/or deleted stuff resides. I mean, the tune somehow emerged within me, and flowed out of my fingertips. But what about you? If I don’t play it for somebody else, if nobody but me hears this tune, and I die … where is the tune? So I decided to record it and upload it to Internet. For keeps. Enjoy. Max

Sinterklaasgedicht


Ook dit jaar …
Moest gebeuren …
Om het feestje op te fleuren
Dat de Sint toch dichten zou
Ondanks de December kou
Minimaal liefst 12 regels
Waar zijn toch mijn Pieten vlegels
Om te helpen met de rijm
Hoeft niet eens in het geheim
Als ‘t maar af is voor de dag
Dat Sint weer naar Spanje mag
Rijmen is een waar genot
Sommigen zijn er op verzot
Maar niet allen kan ik melden
Zijn van die gedichten helden
Moet snel af want and’re zaken
Zijn toch meer mijn prio taken
Zoals daar zijn, het eten van …
Pepernoten … zoveel ik kan
En … zo ook de Marsepein
Een worst daarvan, ja da’s pas fijn
En wat te denken van chok’lade
Liefst natuurlijk puur Verkade
Of gevulde Spekulaas
Vinden velen echt heel Baas
Heb ik alles … nu besproken
Zijn er zaken … die nog spoken
Door het hoofd van Sinterklaas
En zijn roetveeg Pieterbaas
Hoe zit het eignlijk met de Piet
Nog steeds zwart? of mag dat niet?
Van som’gen die problemen maken
Van dit soort klein kinder zaken
Zwart is zwart en Wit is wit
Dualisme noem je dit
Houwen zo want dat is prachtig
Zonder kan niet … Allemachtig
Wat zou Wit zijn zonder Zwart
Net een Einde zonder Start
Beide zijn mystiek verbonden
In een Eenheid zonder zonden
Onthou dit dan van mijn gedicht
Maar voel je nergens toe verplicht
Doe de zaken op gevoel
Leef het leven zonder doel
Want … dat is dan mijn wijze les
Geniet het leven zonder stress
SINT en PIET
December 2019
(zo, dat zit er ook weer op:)

Brexit Dream (night 15-3 on 16-3-2019)

Setting is pre-war, summer, southern (car, convertible 1930+ rolls) and a kind of acid version / end of 4 weddings and a funeral.

A lively southern dusty warm street scene. I am outside on the street in front of a hotel (?). There has been an occasion (party?). But now it’s time for departure.

Departure with a large open car. In the car in the front 1 woman on the left and 1 man on the right (at the wheel so an English car). They are acquaintances for sure (but friends? I don’t know, but certainly no family). They are happy but we have to leave, they want to leave. Because “it’s time” for departure. In the back seat there is room for 2. For me and a 4th person (a woman, but who? My girlfriend?). But she is not there (anymore?).

The car is fully loaded with suitcases / things on the sides etc. It almost falls off. I am still standing next to the car and argue strongly that the car cannot drive like this, because then things could fall off. The man (driver) says that we must leave now, because we have no more time. I grab a large suitcase that hangs on the side of the car, and I throw it in the back seat. I intend to arrange the packing / luggage even better. But the driver wants to leave (by the way, he and the woman are pretty cheerful, which is logical because we come from an occasion / party).

An orange blanket (similar to my dogs blanket) is blowing from the car on the ground behind the car. The soot exhaust gases from the car make the blanket black / dirty. I take the blanket and ponder what to do with it. Take it with me or throw it away (because it is filthy)? (I think I threw the blanket in the car)

Now the driver is no longer patient. He drives away slowly. He and the woman waving. I am angry but above all I am afraid. They drive away without me! I feel alone / helpless (in the lively street scene). In a flash I think of my small wallet in my left pocket. At least I still have that. But I have nothing else! I am left alone and my suitcase is in the car which drives away in the distance.

Still in my dream I think about what I should have done. I should have started a “chase”. Hold up another car and say “follow that car there”. Then at a traffic light overtake the car, get out, take my suitcase from the car and give the driver a kick in the balls. That is what I should have done. But then again, I feel that also this approach would not have been the best solution. Actually, when thinking about it, I shouldn’t have moaned all the time …

*end*

After waking up and taking a shower, I thought, “What a strange dream.” Then it strikes me that it looks like the upcoming Brexit :)

I’m the UK. I linger too long. And the car (EU) drives away. I’m left alone, without even my suitcase. The suitcase may be the DEAL. I should have taken that, at least I would have something. The orange blanket probably stands for (the problem) Northern Ireland. The missing 4th person (female) represents the 50% of UK who wants to stay (REMAINERS)

This dream (explanation) seems to indicate a NoDeal Brexit (on March 29?). Because of my endless dawdling :)

To be translated

Edit (4 februari 2020): Nu de Brexit een feit is (31 januari 2020) heb ik er nog eens over nagedacht. Het oranje dekentje … Oranje staat voor het protestanse gedeelte van Noord Ierland. Het lijkt duidelijk dat met het probleem Noord Ierland gesjoemeld is. Noord Ierland lijkt te zijn geofferd voor de Brexit. Door middel van een aparte status. Op termijn zou de UK uit elkaar kunnen vallen en wellicht Ierland herenigd worden en dus de protestanse minderheid in Noord Ierland (Oranje) de klos. De missende 4e persoon (vrouw) staat voor Schotland. Het is denkbaar dat Schotland gaat streven naar onafhankelijkheid en een terugkeer naar de EU.

Brexit Droom (nacht 15-3 op 16-3-2019)

Setting is vooroorlogs, zomers, zuidelijk (auto, cabrio 1930+ rolls) en een soort zure versie/afloop van 4 weddings and a funeral.

Een levendig zuidelijk stoffig warm straatbeeld. Ik sta buiten op straat, voor een hotel(?). Er is een gelegenheid geweest (feest?). Maar nu is het tijd voor vertrek.

Vertrek met een grote open auto. In de auto voorin 1 vrouw links en 1 man rechts (aan het stuur dus engelse auto). Het zijn bekenden, kennisen zeker (vrienden? weet ik niet maar geen familie). Ze zijn vrolijk maar we moeten weg, ze willen weg. Want ‘het is tijd’ voor vertrek. Op de achterbank is plaats voor 2, in ieder geval voor mij. Maar de 4e persoon (een vrouw, maar wie? mijn vriendin?) is er niet (meer?) bij.

De auto is volgeladen met koffers/spullen aan de zijkanten etc. Het valt er bijna af. Ik sta nog naast de auto en redeneer heftig dat de auto zo niet kan rijden want dan vallen de spullen eraf. De man (chauffeur) zegt dat we weg moeten, nu, want geen tijd meer. Ik pak een grote koffer die aan de zijkant van de auto zit/hangt, en gooi die op de achterbank. Ik ben van plan om de bepakking nog beter te regelen. Maar de chaufeur wil weg (hij en de vrouw zijn trouwens redelijk vrolijk, logisch want we komen van een gelegenheid/feest).

Een oranje deken (lijkt op charlies dekentje) waait uit de auto op de grond achter de auto. De roet uitlaatgassen van de auto maken de deken zwart/vies. Ik pak de deken en twijfel wat ik er mee moet doen. Meenemen of weggooien (want vies beroet)? (ik geloof dat ik de deken in de auto gooi)

Nu heeft de chauffeur geen geduld meer. Hij rijdt langzaam weg. De vrouw en hij al zwaaiend. Ik ben boos maar meer nog ben ik bang. Ze rijden weg, zonder mij! Ik voel me alleen/hulpeloos (in het levendige straatbeeld). Wel denk ik in een flits aan mijn kleine portemonnee in mijn linkerbroekzak. Die heb ik (tenminste) nog. Maar verder heb ik niets! Ik blijf alleen achter en mijn koffer(tje) zit in de auto die in de verte wegrijdt.

Nog steeds in mijn droom bedenk ik me wat ik had moeten doen (wat dus niet de realiteit was). Ik had de ‘achtervolging’ in moeten zetten. Een andere auto moeten aanhouden en zeggen ‘volg die auto daar’. Dan bij een stoplicht de auto inhalen, uitstappen, mijn koffer uit de auto halen en de chauffeur een trap voor zijn ballen geven. Dat is wat ik vind dat ik had moeten doen (wat dus niet gebeurd is). Maar toch voel ik dat ook dat niet het beste zou zijn geweest. Eigenlijk, zo denk ik, had ik de hele tijd niet zo moeilijk moeten doen …

*einde*

Na wakker worden en opstaan onder de douche denk ik, ‘Wat een vreemde droom’. Dan valt me in dat het lijkt op de komende Brexit:)

Ik ben de UK. Ik treuzel zolang dat de auto (EU) wegrijdt. Ik blijf alleen achter, zelfs geen koffer. De koffer is mogelijk de DEAL. Die had ik moeten pakken, dan had ik tenminste nog iets. De beroete oranje deken staat waarschijnlijk voor (het probleem) NoordIerland. De missende 4e persoon (vrouw) staat voor de 50% van UK die wil blijven (REMAINERS)

Deze droom (uitleg) lijkt te duiden op een NoDeal Brexit (op 29 maart?). Alles vanwege mijn te lange getreuzel:)

Edit (4 februari 2020): Nu de Brexit een feit is (31 januari 2020) heb ik er nog eens over nagedacht. Het oranje dekentje … Oranje staat voor het protestanse gedeelte van Noord Ierland. Het lijkt duidelijk dat met het probleem Noord Ierland gesjoemeld is. Noord Ierland lijkt te zijn geofferd voor de Brexit. Door middel van een aparte status. Op termijn zou de UK uit elkaar kunnen vallen en wellicht Ierland herenigd worden en dus de protestanse minderheid in Noord Ierland (Oranje) de klos. De missende 4e persoon (vrouw) staat voor Schotland. Het is denkbaar dat Schotland gaat streven naar onafhankelijkheid en een terugkeer naar de EU.